Att skriva essä & kritik (distans)

Biskops Arnös författarskola

Att skriva essä & kritik 
(distans – egy)

Kursen riktar sig till dig som vill skriva och läsa kritik och essäistik. Kursen är en distansutbildning och vi tar emot ansökningar från hela Norden. Du kan skriva på svenska, norska (bokmål eller nynorska) eller danska.

Att skriva essä & kritik är en tredje fristående kurs inom Författarskolan på Biskops Arnö. Kursen är främst avsedd för dig som gått grundkursen eller har andra liknande erfarenheter. Kursen går att läsa efter grundkursen, istället för fördjupningskursen, om man vill välja en sådan inriktning, eller efter fördjupningskursen, som ytterligare en fördjupning.

Kursen spänner mellan kritisk teori och dagskritik, mellan samtal om essäistiska traditioner och hantverksmässig kunskap för att skriva en god recension. Kursen adresserar också den samtida kritiska offentligheten, dess villkor och grundvalar. Utöver litteraturkritik och essäistik utforskar kursen även kritik av andra konstformer.

Att skriva essä & kritik bedrivs utifrån folkhögskolepedagogikens grunder där deltagarnas olika erfarenheter och skrivsätt lyfts fram och där gruppens gemensamma kunskap är central. Läsandet och samtalet om andras och dina egna texter utgör hjärtat i undervisningen. Ambitionen är att genom kollektivt lärande både stimulera enskilda framsteg samt gruppens utveckling.

Kursupplägget består av läsande och samtal kring essäer, kritiktexter, enskilda författarskap, redaktionellt arbete samt publicistiska praktiker. Den innehåller också gemensamma seminarier, praktiska uppgifter och textsamtal. Du ska också skriva egna texter inom ramen för essäistik och kritik.

Kursen är en heltidsutbildning på distans bestående av fyra fysiska träffar på Biskops Arnö per termin, med undervisning på distans mellan träffarna. Kursen är studiemedelsberättigad. Kost och logi på skolans internat kan bokas för kursträffarna på ön.

Kursen startas med målsättningen att skapa en ny plats för skrivande med riktning mot en litterär offentlighet och ett fördjupat samtal om litteraturkritik och essäistik.

Kursansvarig
Kajsa Sundin

Lärare
Kajsa Sundin
Burcu Sahin
Martin Högström
Sara Gordan
Ida Linde och
Athena Farrokhzad

Alla lärare är verksamma författare, kritiker, essäister eller redaktörer.

Dela:

Kurstid och ansökan

Ansökan öppnar
10 februari 2022

Sista ansökningsdag
11 april 2022

Kurstid
Ht 22: 15 aug – 9 dec
Vt 23: 9 jan – 26 maj

Antal deltagare
12

Ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du berättar om din relation till läsning och vad kritik och essäistik är för dig, samt varför du söker kursen. Utöver detta ska ansökan innehålla ett arbetsprov om max tio sidor essä eller litteraturkritik.

När du har skickat in din ansökan får du en automatisk bekräftelse på att vi har mottagit den. Antagningsbesked skickar vi ut via epost i början av juni. Du får då besked om du är antagen eller inte, eller om du blivit reserv.

Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 1.000 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader.

Ekonomi

Kursen är en distanskurs som under läsåret har ett antal fysiska träffar på Biskops Arnö (7-10 st).

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar en obligatorisk materialavgift för kurslitteratur, kursmaterial, kopiering, olycksfallsförsäkring och studiebesök på 500 kr per termin.

Vid alla träffar är du i förväg inbokad på helpension i dubbelrum (boende och mat) på Biskops Arnö som kostar 310 kr/dygn. Denna avgift är odelbar och vi utgår ifrån att alla deltagare kommer samtliga dagar på träffarna och att man bor och äter på skolan.

Om du inte har möjlighet att bo på Biskops Arnö under träffarna måste du avboka ditt boende senast 2 veckor innan träffen för att inte blir fakturerad.
Alla kostnader faktureras i efterhand.

Om du väljer att inte bo på skolan kan du köpa lunch, fika och middag och betala direkt vid kassan i matsalen.

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar högskolekvoten.
Läs mer på CSN’s hemsida »